LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
PREDAVANJA in SEMINARJI
Predavanja, seminarji in strokovni prispevki
Ozaveščanje o nasilju je ena temeljnih nalog, ki smo si jo ob ustanovitvi zadale članice in člani društva. Z večjo ozaveščenostjo o problematiki nasilja se pojavlja tudi večja potreba po informiranju strokovne in laične javnosti.
Zaposlene in zaposleni Društva za nenasilno komunikacijo izvajamo predavanja ter seminarje, pripravljamo strokovne prispevke, organiziramo izobraževanja, udeležujemo se in organiziramo okrogle mize, strokovne posvete in razprave. Skrbimo za ohranjanje in spodbujanje stikov s strokovnjaki in strokovnjakinjami na različnih področjih, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja.  Izvajamo tudi predavanja, namenjena učiteljicam in učiteljem na osnovnih in srednjih šolah ter staršem učenk in učencev, dijakinj in dijakov. Najpogosteje predavamo o nasilju, nenasilni komunikaciji in reševanju konfliktov. Predavanja so namenjena tudi vsem ostalim organizacijam in institucijam, ki delajo z otroki in mladimi, na primer domovi za mlade, različni zavodi, dnevni centri, mladinski centri, dijaški domovi, vrtci …  O temi, vsebini in poteku predavanja ali seminarja se dogovorimo z naročnico ali naročnikom in pri tem upoštevamo posebnosti in želje skupine, ki ji je predavanje ali seminar namenjen.
Organiziramo tudi izobraževanja za prostovoljke in prostovoljce, ki sodelujejo v projektih Društva za nenasilno komunikacijo. 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg