KAJ JE NAMEN PROGRAMA?

Mladostniki se v okviru društva najpogosteje vključujejo v program Individualnega svetovanja. Izkazalo pa se je, da je individualni pristop za nekatere mladostnike preveč neposreden, predvsem takrat, ko so mladostniki izključno zunanje motivirani za vključitev v program (npr. napoteni s strani sodišč, tožilstev, šole itd.). S tem namenom smo se na društvu odločili, da jim ponudimo dodaten program dela v skupini, ki za nekatere predstavlja bolj varno okolje, v katerem se jim ni potrebno neposredno izpostavljati, pač pa to naredijo, ko so na to pripravljeni.

 

Skupina ponuja mladostnikom varen prostor, v katerem lahko izrazijo svoje ideje, mnenja, prepričanja, dvome in vprašanja. Mlade spodbujamo, da izražajo svoja mnenja, pa tudi nestrinjanja z idejami drugih na način, ki nikogar ne poniža, užali, razvrednoti ali drugemu kakorkoli odvzame moč. Mladostniki, ki se vedejo nasilno, ob vključitvi v naše programe namreč pogosto navajajo, da uporabljajo nasilje z namenom doseganja občutkov lastne moči/pomembnosti. Tako mladostnike v skupini spodbujamo, da razvijajo pozitivno samopodobo, kar jim omogoča, da občutke moč iščejo v sebi in ne v nadvladi nad drugimi.

 

Pri delu z mladostniki izhajamo iz načela društva, da je nasilje naučen vedenjski vzorec in da se lahko vsakdo nauči bolj primernega načina odzivanja in reagiranja v različnih situacijah, brez uporabe nasilja. Hkrati pa pri delu v skupini izhajamo iz prepričanja, da je za nasilje vedno v celoti odgovorna oseba, ki nasilje povzroča. V skupini dobijo mladostniki jasna sporočila, da nasilje ni nikdar sprejemljivo, da ni opravičljivo, hkrati pa dobijo izkušnjo, da se zmorejo naučiti tudi primernejših načinov izražanja svojih čustev, mnenj, vprašanj. Delo v skupini je tudi usmerjeno k prepoznavanju nasilja v vsakdanjem življenju. Mladi najpogosteje prepoznavajo različne oblike fizičnega nasilja, medtem ko psihičnega nasilja večinoma ne prepoznavajo kot takega in ga celo smatrajo kot normalen način komunikacije med mladimi.


Vsebina programa

Delo v skupini je usmerjeno k prepoznavanju nasilja v vsakdanjem življenju. Mladi najpogosteje prepoznavajo različne oblike fizičnega nasilja, medtem ko psihičnega nasilja večinoma ne prepoznavajo kot takega in ga celo smatrajo kot normalen način komunikacije med mladimi. Delo v skupini je usmerjeno tudi k spodbujanju mladostnikov, da prepoznajo svoje vire moči in prednosti, da prepoznajo in razvijajo svoje potenciale ter znanja ter preko tega k izgradnji pozitivne samopodobe in samospoštovanja. Spodbujamo jih k učenju in uporabi veščin nenasilne komunikacije ter nenasilnega reševanja konfliktov v vsakdanjem življenju.


Teme, ki jih obravnavamo so:

 

  1. Nasilje
  2. Nenasilna komunikacija
  3. Reševanje konfliktov
  4. Samopodoba
  5. Razumevanje čustev
  6. Čustva – kaj čutimo in kako to povemo
  7. Spolnost
  8. Družina
  9. Prevzemanje odgovornosti
  10. Kaj pomeni to, da si moški? 

Podrobnejša predstavitev tem sledi tule.

 
Komu je program namenjen?

V skupino se lahko vključijo fantje, stari od 14 – 19 let, ki v odnosih z drugimi uporabljajo različne oblike nasilnega vedenja (fizično, psihično, spolno). Najpogosteje se v program vključujejo mladostniki, ki se nasilno vedejo do sovrstnikov, sorojencev, staršev/skrbnikov ali pa učiteljev/vzgojiteljev. Vključitev v skupino jim lahko predlaga pristojni center za socialno delo, lahko imajo sklep sodišča in jim je bil po Kazenskem zakoniku izrečen ukrep nadzorstva organa socialnega varstva. Nekaterim mladostnikom vključitev v skupino predlaga šola, dijaški dom, mladinski dom ali vzgojni zavod, drugi mladostniki pa se za vključitev v skupino odločijo samoiniciativno ali na predlog staršev.

 

Skupina poteka med mesecem septembrom in junijem, srečanja skupine potekajo enkrat do dvakrat mesečno in sicer ob četrtkih med 14.00 in 15. 30 uro. Mladostniki se lahko v skupino vključijo kadarkoli v času poteka skupine, saj so predavanja tematsko samostojna. Program je za vse vključene mladostnike brezplačen. Zaradi zagotavljanja kvalitete dela v skupini, je število mladostnikov na posamezno srečanje skupine omejeno na 10 članov.

 

Kako izvem več?

 

Za več informacij nas lahko pokličete v času uradnih ur na telefonske številke, ki jih najdete TUKAJ.

LJUBLJANA

 Linhartova cesta 13, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 051 332 776

 030 423 424

 059 09 57 66

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 05 6393 180

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2019 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.