INDIVIDUALNA POMOČ LJUDEM, KI DOŽIVLJAJO NASILJE
Individualna svetovalna pomoč je namenjena vsem žrtvam nasilja, ki se želijo o svoji izkušnji in situaciji pogovoriti z ustrezno usposobljeno osebo. 

S programom svetovalnega dela želimo nuditi prostor, čas in podporo, da oseba, ki je doživela ali doživlja nasilje, spregovori o svoji izkušnji. Pri delu z uporabnicami in uporabniki se strogo držimo temeljnih načel, da je za nasilje odgovoren izključno tisti, ki ga povzroča ter da za povzročeno nasilje v nobenem primeru ni opravičila. Svetovalni proces je prilagojen željam in potrebam posameznice ali posameznika. S svetovalko predelujeta izkušnjo nasilja ter iščeta načine, s katerimi bi spremenila trenutno življenjsko situacijo in si zagotovila lastno varnost. Vključijo se lahko vse/vsi, ne glede na socialni status, starost, stopnjo izobrazbe, državljanstvo ali druge okoliščine. Svetovalni proces se lahko na željo posameznice ali posameznika kadarkoli prekine.

Svetovanja potekajo v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo, praviloma enkrat tedensko in trajajo uro ali uro in pol. Svetovanje predčasno prekinemo, če tako želi uporabnica ali uporabnik.

Uporabnice in uporabniki se lahko hkrati vključijo tudi v program socialnega zagovorništva v primerih nasilja ali v program spremstva na institucije v postopkih, ki so povezani z reševanjem problema nasilja.

Svetovanja so brezplačna. Vsi podatki o uporabnicah in uporabnikih so zaupni. Uporabnice in uporabniki lahko ostanejo anonimni.

Za svetovanja se lahko dogovorite po telefonu. Pokličete nas lahko v vsak delavnik med 8. in 16. uro na telefonske številke v Ljubljani in enoti Koper, ki jih najdete TUKAJ.

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg