INDIVIDUALNA POMOČ OTROKOM IN MLADIM Z IZKUŠNJO NASILJA


V sodelovanju s starši, osnovnimi šolami in centri za socialno delo organiziramo nudimo pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja (nasilje so doživeli ali ga doživljajo ali so ga povzročali ali ga povzročajo). Pomoč lahko poteka v obliki druženja s prostovoljko ali srečanj s svetovalko na društvu. Obe obliki pomoči sta brezplačni. Vključijo se lahko otroci in mladi, stari od 4 do 15 let, ne glede na spol, socialni status družine, v kateri živijo, državljanstvo ali druge osebne okoliščine. Pogoj za vključitev v program je privolitev otroka/mladostnice/mladostnika in soglasje enega od skrbnikov ali navodilo Centra za socialno delo. V primeru vključitve otroka do starosti 12 let v svetovalno delo, je nujno redno sodelovanje skrbnika ali skrbnice s svetovalcem ali svetovalko društva. Takšno sodelovanje skrbnikov je nujno tudi v primeru starejših otrok, v kolikor svetovalec ali svetovalka oceni, da je to nujno za izboljšanje otrokove situacije.


Druženje otrok ali mladostnikov in mladostnic s prostovoljkamiDruženje izvajajo prostovoljke in prostovoljci društva, ki so se za to usposobili in so v rednem stiku s koordinatorko prostovoljnega dela na društvu. Običajno druženja potekajo v obliki rednih tedenskih srečanj otroka ali mladostnika/mladostnice in prostovoljke skozi celo šolsko leto ali dlje, če je to možno. Dejavnosti na druženjih prostovoljke in prostovoljci v skladu z možnostmi prilagajajo interesom, sposobnostim, željam in potrebam otroka oz. mladostnice/mladostnika. Otroku ali mladostnici/mladostniku želimo ponuditi pozitivno izkušnjo odnosa z odraslo osebo, ki ji lahko zaupa in ki se mu/ji v času druženja povsem posveti. Prostovoljka ali prostovoljec otroku ali mladostniku/mladostnici prek igre in pogovorov pomaga pri razvijanju talentov in interesov, jo/ga spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu reševanju konfliktov ter asertivnemu vedenju. Prek razvijanja odnosa z otrokom, prostovoljec ali prostovoljka prispeva k razvijanju otrokovih/mladostnikovih socialnih veščin.

Pobudo za vključitev otroka ali mladostnika/mladostnice v program lahko podajo starši, šola, vrtec, center za socialno delo, svetovalke na Društvu za nenasilno komunikacijo ali druge organizacije. Otroka vključimo v program samo v dogovoru z vsaj enim skrbnikom ali skrbnico. Ker srečanja običajno potekajo v prostorih šole ali vrtca, ki ga otrok obiskuje, sklenemo dogovor o sodelovanju tudi s šolo ali vrtcem. Če srečanja v šoli ali vrtcu niso možna, se s skrbnikom ali skrbnico dogovarjamo za druge možnosti. Prostovoljke in prostovoljci druženja občasno popestrijo z raznimi izleti, obiski muzejev, kina, predstav.


Individualna srečanja otroka ali mladostnika /mladostnice s svetovalko na društvuSvetovalno delo z otrokom poteka v prostorih društva v Ljubljani. Izvaja ga za to usposobljena svetovalka ali svetovalec, ki se osredotoča na vzpostavitev stabilnega in varnega odnosa med odraslo osebo (svetovalcem/ko) in otrokom oz. mladostnikom/co. Gre za odnos, ki je za otroka/mladostnika/mladostnico nov in ni vezan na šolo ali družino, kot večina ostalih odnosov, ki jih imajo otroci in mladi. Otrok oz. mladostnik/ca lahko izbira, kakšen odnos bo vzpostavil/a ter na ta način vzpostavlja stik s sabo. Svetovalka/ec ves čas kaže odprtost za njegove/njene ideje, mnenja, predstave in jih ne vrednoti. Pri tem prek postavljanja vprašanj in aktivnega poslušanja spodbuja otrokovo samoanalizo notranjih procesov. Svetovalka ga/jo prav tako spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu reševanju konfliktov ter asertivnemu vedenju. Ker hkrati gradita odnos, katerega cilj je občutek varnosti in dobro počutje obeh, svetovalka ali svetovalec otroku/mladostniku ali mladostnici postavlja meje in k postavljanju svojih lastnih mej spodbuja tudi otroka/mladostnika/mladostnico.


Za več informacij nas lahko pokličete v delovnem času na telefonske številke, ki jih najdete TUKAJ.

 

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg