SPREMSTVO NA INSTITUCIJE ZA ŽRTVE NASILJA


Program spremstva za žrtve nasilja pri postopkih na različnih institucijah (policijska postaja, tožilstvo, sodišče, center za socialno delo ipd.) je namenjen povečevanju in zagotavljanju varnosti žrtev nasilja.
Veliko ljudi se na poti iz nasilja sooči z najrazličnejšimi postopki v različnih službah. Žrtve nasilja so ob tem še dodatno obremenjene, saj:

  • jih pogosto še vedno ogroža povzročitelj nasilja,
  • se soočajo z mnogimi posledicami nasilja,
  • se okolica na njihovo težavo neprimerno odzove (pogosto jih pri poskusih, da bi se zavarovale, ne podpira ali celo ovira, minimalizira njihovo izkušnjo nasilja in podobno),
  • v programih pomoči zaradi neznanja in posledičnega nestrokovnega ravnanja še vedno pogosto prihaja do sekundarne viktimizacije.
Spremstvo podporne osebe je za žrtve nasilja izjemno pomembno, saj so na tak način v njihove pravice v posameznih postopkih bolj zaščitene, obenem pa dobijo podporo in tako krepijo moč, ki jo potrebujejo za sodelovanje pri postopkih.

 

Spremstvo žrtvam nasilja omogoča, da:
  • dobijo potrebne informacije (o zakonodaji, o postopkih, o službah);
  • bolje zaščitijo svoje pravice;
  • dobijo podporo, da lažje vzdržijo notranje in zunanje pritiske;
  • imajo možnost, da se po zaključenem postopku pogovorijo, kako se počutijo, kako so doživele celoten postopek in naredijo načrt, kako bodo vztrajale na poti iz nasilja.

Program je brezplačen. Spremstva so možna v Ljubljani in Kopru, za spremstva v drugih krajih pa se je potrebno posebej dogovoriti, ker ni vedno možnosti, da bi društvo krilo stroške spremstva.


 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg