Spremstvo na institucije za žrtve nasilja


Veliko ljudi mora na poti iz nasilja sodelovati v najrazličnejših postopkih, zaradi česar so lahko v stiski, saj:

 

  • jih pogosto še vedno ogroža povzročitelj nasilja,
  • se soočajo z mnogimi posledicami nasilja,
  • se okolica na njihovo težavo neprimerno odzove (pogosto jih pri poskusih, da bi se zavarovale, ne podpira ali celo ovira, minimalizira njihovo izkušnjo nasilja in podobno),
  • v programih pomoči zaradi neznanja in posledičnega nestrokovnega ravnanja še vedno pogosto prihaja do sekundarne viktimizacije.

 

Spremstvo žrtvam nasilja omogoča, da:

  • dobijo potrebne informacije (o zakonodaji, o postopkih, o službah);
  • bolje zaščitijo svoje pravice;
  • dobijo podporo, da lažje vzdržijo notranje in zunanje pritiske;
  • imajo možnost, da se po zaključenem postopku pogovorijo, kako se počutijo, kako so doživele celoten postopek in naredijo načrt, kako bodo vztrajale na poti iz nasilja.

 

Program je brezplačen. Spremstva so možna v Ljubljani in Kopru, za spremstva v drugih krajih pa se je potrebno posebej dogovoriti, saj zaradi potnih stroškov niso vedno možna.


 

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg