VARNA HIŠA ZA ŽENSKE IN OTROKE, ŽRTVE NASILJA

 

Društvo za nenasilno komunikacijo je odprlo prvo Varno hišo za ženske in otroke, žrtve nasilja, decembra 2004, septembra 2008 pa smo odprli še eno. Za ta korak smo se odločili, ker je bilo v Sloveniji varnih prostorov, namenjenih bivanju žensk in otrok, ki se umaknejo pred nasiljem, glede na povpraševanje še vedno premalo. Varni hiši delujeta na območju Ljubljane, na tajni lokaciji, kar je pomembno za varnost stanovalk.

 

Varna hiša nudi prostor osmim polnoletnim ženskam in njihovim otrokom. V varno hišo sprejmemo fante v spremstvu mater do dopolnjenega petnajstega leta starosti. Bivanje v hiši je omejeno na eno leto. Ženskam nudimo strokovno podporo, da si v tem času v tolikšni meri opomorejo po doživetem nasilju, da si zagotovijo varnost in lažje sprejmejo pomembne odločitve o svojem življenju.

 

Ženske, ki se odločijo, da bodo zapustile nasilen odnos, se velikokrat srečujejo z mnogimi težavami, ki so povezanimi s postopki za ureditev njihove situacije in zagotovitve varnosti ter intenzivnim procesom ponovnega prevzemanja kontrole in moči nad svojim življenjem. Poleg tega  se soočajo z grožnjami, da bodo ponovno doživele nasilje ter strahom, kako bodo dolgoročno uredile svojo finančno in stanovanjsko situacijo. Da bi to zmogle, jim v Varni hiši nudimo psihosocialno pomoč in podporo, vključenost v svetovalni proces, informiranje, spremstvo in zagovorništvo na različne institucije ter ostalo strokovno podporo, ki jo za urejanje situacije potrebujejo. Prav tako se lahko vključijo v dodatno svetovanje na Društvu za nenasilno komunikacijo, skupino za samopomoč ter različne delavnice, namenjene žrtvam nasilja ali v terapevtski proces, ki je za vse uporabnice in njihove otroke brezplačen.

 

Za sprejem je potreben uvodni razgovor. Strokovna delavka ga po dogovoru z uporabnico izvede na dogovorjenem kraju izven varne hiše. Na uvodnem razgovoru ima uporabnica možnost, da podrobno predstavi svojo situacijo in se seznani s pravili in načinom dela v varni hiši. Nato ima čas, da razmisli in se odloči o svojih načrtih. Če se odloči za prihod, se dogovorimo za nastanitev.

 

Če potrebujete varen prostor, kamor bi se umaknili pred nasiljem, pokličite na številko 031 736 726. V Sloveniji delujejo tudi druge varne hiše. (glej: Povezave)

 

Kot nadgradnja programa Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja, izvajamo tudi program Varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja. Namenjen je ženskam, žrtvam nasilja, ki v varni hiši iz različnih vzrokov ne morejo bivati ali pa čas bivanja v varni hiši ni bil dovolj za dolgoročnejšo rešitev njihove specifične življenjske situacije.

 

Več o varni hiši >>

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg