Varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja

Program je nastal zaradi potreb žrtev nasilja po novih oblikah varnih namestitev. Je novost v mreži že strukturirane ponudbe namestitev, da bi povečali možnost dolgoročnejše zaščite in umika iz nasilne situacije čim večjemu številu žensk, žrtev nasilja. Uporabnicam  omogoča samostojno bivanje v petih ločenih stanovanjskih enotah, vključno s strokovno podporo za reševanje njihove specifične življenjske situacije. Namenjen je ženskam, žrtvam nasilja, ki niso več neposredno ogrožene, zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov pa še nimajo dolgoročnejše rešene svoje situacije, imajo sinove, starejše od petnajst let ali se zaradi različnih osebnih okoliščin ne zmorejo prilagoditi specifičnih pravilom bivanja v varni hiši.


Program temelji na strokovni podpori žrtvi nasilja pri aktivnem reševanju njene dolgoročne življenjske situacije in je praviloma namenjena ženskam, žrtvam nasilja, ki so zaključile z bivanjem v Varni hiši.

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg