Varna namestitev za ženske in otroke, žrtve nasilja

Program omogoča uporabnicam samostojno bivanje v petih ločenih stanovanjskih enotah, vključno s strokovno podporo za reševanje njihove specifične življenjske situacije. Namenjen je ženskam, žrtvam nasilja, ki niso več neposredno ogrožene, a zaradi različnih razlogov še nimajo rešene svoje situacije ali za ženske, ki imajo sinove, starejše od petnajst let ali se zaradi različnih osebnih okoliščin ne zmorejo prilagoditi specifičnih pravilom bivanja v varni hiši.

 

Program temelji na strokovni podpori žrtvi nasilja pri aktivnem reševanju njene dolgoročne življenjske situacije in je praviloma namenjena ženskam, žrtvam nasilja, ki so zaključile z bivanjem v Varni hiši.

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg