Orodje za dostopnost

1.  Telesne potrebe otroka v posameznem življenjskem obdobju

Govorimo o potrebi po hrani, toploti, bivališču, potrebi po gibanju oz. telesni aktivnosti in drugih potrebah ter kako poskrbeti, da so zadovoljene. Raziskujemo, kako se primerno zadovoljuje otrokove telesne potrebe glede na njegovo starost in kako se spreminjajo.

 

2.  Čustvene potrebe otroka v posameznem življenjskem obdobju

Govorimo o tem, kako zagotavljati pogoje, da otrok lahko zadovolji svoje čustvene potrebe, ki se spreminjajo glede na starost otroka. Pogovarjamo se o tem, zakaj ni dovolj, da zadovoljimo le otrokove telesne potrebe in zakaj je enako pomembno tudi zadovoljevanje čustvenih potreb.


3.  Vzgojni stili - vloga starša v otrokovem življenju

Pogovarjamo se o različnih vzgojnih stilih, o tem, kakšen je bil vzgojni stil naših staršev in kako izbrati tistega, ki je najprimernejši za zdrav razvoj našega otroka. Govorimo o vlogi, ki jo imajo starši v otrokovem življenju.


4.  Nagrajevanje in kaznovanje

Iščemo načine, kako lahko spodbujamo otrokovo ustrezno vedenje in ustavljamo neželeno. Govorimo o tem, kaj vse je lahko nagrada in kaj kazen ter kako učimo otroka sprejemati odgovornost za svoje vedenje.


5.  Socializacija otroka

Govorimo o tem, kaj otrok potrebuje, da bo uspešno deloval v družbi, med drugim veščine nenasilne komunikacije, pozitivno samopodobo in življenjsko stališče jaz sem v redu, drugi so v redu. Iščemo načine, kako to doseči.

 

6.  Preživljanje časa z otrokom 

Govorimo o pomenu igre z otrokom v posameznih starostnih obdobjih, iščemo dejavnosti, ki spodbujajo stik, in ugotavljamo, kaj je otrokov prosti čas.

 

7.  Pričakovanja staršev do otrok

Ozaveščamo sporočila, ki jih dajemo otroku o sebi, drugih in svetu, ugotavljamo, kakšen je otrok in kakšen želimo, da bi bil, govorimo o tem, kaj je discipliniranje.

 

8.  Nadzor in kontrola otroka

Spoznavamo, kaj moramo vedeti o svojem otroku, kako na primeren način slediti njegovemu življenju ter hkrati ne vdirati v njegovo avtonomijo oz. podirati njegovih mej.


9.  Postavljanje in spoštovanje meja

Govorimo o tem, kaj so osebne meje, kako spoštujemo otrokove meje ter kako opozarjamo na svoje.


10. Preprečevanje nasilja nad otrokom

Iščemo ustrezne načine kaznovanja in razložimo, zakaj telesna kazen ni primerna; govorimo o meji med nasiljem, kritiko in kaznijo; pozornost namenjamo tudi psihičnemu nasilju, ki ga starši uporabljajo pri preprečevanju otrokovega neželenega vedenja ter preprečevanju manipulacije z otrokom.


11. Svet skozi otrokove oči

Govorimo o tem, da se otroci učijo z opazovanjem in posnemanjem, da potrebujejo razlage dogodkov, ki morajo biti ustrezne njihovi starosti in izkušnjam. Izpostavimo, da je pomembno upoštevati tisto, kar je otrokom pomembno.

 

12. Vzgojna nemoč

Iščemo načine, kaj narediti, ko nas otrok ne upošteva, ugotavljamo, kaj otrok s svojim vedenjem sporoča, govorimo o izzivih vzgoje brez podpore drugega starša.


13. Skrb starša zase

Govorimo o tem, kako poskrbeti zase, iščemo možnosti sprostitve in oblikovanja strukture oz. urnika dejavnosti zase in za otroke, preverjamo, koliko skrbi za otroka lahko prenesemo na druge.

 

14. Pomembni mejniki v otrokovem življenju

Pogovarjamo se o spremembah in stresnih dogodkih v otrokovem življenju. Učimo se, kako otroku nuditi oporo ter kako spoštovati otrokove potrebe po vedno večji samostojnosti.

 

15. Dovolj dober starš, dovolj dober otrok

Govorimo o naših pričakovanjih, merilih ter zdravi kritičnosti do otroka in sebe.

 

16. Nenasilna komunikacija z otrokom

Opredelimo razliko med prošnjo, dogovorom in zahtevo, govorimo o postavljanju pravil, učimo se komunikacije, ki je do otroka spoštljiva, veščin ravnanja z jezo, ki jo čutimo do otroka in podobno.

 

17. Obdobje najstništva

Govorimo o izzivih najstništva, ki prinaša v življenje otrok nove vrednote, nova zanimanja ter telesne in čustvene spremembe. Učimo se, kako ohraniti stik, se pogovarjati z najstnikom_co ter sprejeti novo obdobje.

 

18. Pogovori o »neprijetnih« temah

Učimo se, kako se z otroki pogovarjati o ločitvi, nasilju, bolezni, smrti, spolnosti, čustvih …

 

19. Enostarševske družine

Razložimo, zakaj je včasih enostarševska družina boljša izbira kot dvostarševska družina z neustreznimi odnosi, kako otrok doživlja življenje v enostarševski družini, spregovorimo pa tudi o čustvenih zankah enostarševskih in slabo delujočih dvostarševskih družin.

 

20. Vzgajanje samozaščitnih vedenj

Iščemo načine, kako ustrezno skrbeti za otrokovo varnost (internet, vrstniške skupine …), kako pri otroku spodbujati odgovorno vedenje, kako ga na primeren način seznaniti z nevarnostmi in izzivi, ki jih prinaša življenje.


21. Preprečevanje posledic nasilja v družini

Razložimo, kako se pogovarjati z otrokom o nasilju, kako pri otroku prepoznati posledice nasilja in kako poiskati pomoč, ko jo potrebujemo.

 

22. Ločevanje med željami in potrebami

Razložimo razliko med potrebo in željo in zakaj je pomembno, da ločimo ta dva pojma. Otrokove potrebe moramo kot odgovorni starši zadovoljevati, marsikatero otrokovo željo pa lahko zavrnemo. Iščemo načine, kako zavrniti otrokovo željo, ne da bi zavrnili otroka.

 

23. Otrokova samopodoba

Govorimo o tem, kako jo krepiti, kako učimo otroka soočanja s težavami, kako preprečujemo samopoškodbeno in druga destruktivna vedenja, kako preprečujemo otrokova iracionalna prepričanja o sebi.


24. Spodbujanje otroka k razvoju samostojnosti

Pogledamo, kaj otrok zmore sam, kako oblikujemo svoja pričakovanja o tem, kaj naj bi otrok zmogel in opravil sam. Iščemo načine, kako spodbuditi otroka, da naredi samostojno tisto, kar zmore.

 

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.