LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
POMEMBNE SODNE ODLOČITVE
  • Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV Cp 3252/2009, z dne 14. 10. 2009: Preživninska obveznost do otrok je primarna in ima prednost pred vsemi drugimi toženčevimi obveznostmi. Več...
  • Odločba Ustavnega sodišča, opr. št. Up-320/14, U-I-5/17, z dne 14. 9. 2017: Izpodbijana ureditev, ki oškodovanki ne omogoča pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje in s tem pritožbe zoper odločitev o njenih procesnih pravicah ter v tem okviru o njenem pravnem interesu v kazenskem postopku (npr. premoženjskopravnem zahtevku), pomeni poseg v oškodovankino pravico do pritožbe iz 25. člena Ustave. Več...
 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg