LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
PRAVNA MNENJA

PREPOVED ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV PO ZPND
Mnenje, 14. 2. 2017

»V postopkih, ki se vodijo zaradi vseh oblik nasilja, je alternativno reševanje sporov izključeno.«
več...
PRAVICA OBSOJENCA DO NEOMEJENEGA DOPISOVANJA Z OŽJIMI DRUŽINSKIMI ČLANI
Mnenje, 14. 2. 2017

Ali mora zavod za prestajanje kazni zapora obsojencu omogočati neomejeno dopisovanje z ožjimi družinskimi člani, čeprav obsojenec to pravico izkorišča za pritiske na žrtev?  
več...IZVAJANJE STIKOV POD NADZOROM V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA
Mnenje, 14. 2. 2017

Ali se lahko v zavodu za prestajanje kazni zapora med obsojencem in njegovimi mladoletnimi otroci izvajajo stiki pod nadzorom strokovne delavke oziroma delavca zavoda?  
več...

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg