LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net

PROSTOVOLJNO DELO

Društvo za nenasilno komunikacijo je nastalo z večletnim prostovoljnim delom ustanoviteljic. Vse od takrat so prostovoljke in prostovoljci pomemben člen našega društva in se aktivno vključujejo v naše dejavnosti.

 

Od ustanovitve do danes se je v Društvu za nenasilno komunikacijo za delo na področju nasilja usposobilo na desetine prostovoljk in prostovoljcev. Z nekaterimi sodelujemo eno leto, z drugimi mnogo dlje. Večinoma povedo, da jim znanje in izkušnje, ki jih pridobijo pri nas, pomagajo tudi v drugih okoljih, tako službeno kot zasebno.

 

Prostovoljci in prostovoljke opravljajo naloge in delujejo v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in Zakonom o prostovoljstvu.

 

Prostovoljke in prostovoljci z Društvom za nenasilno komunikacijo sodelujejo v okviru Programa pomoči otrokom, ki imajo izkušnjo nasilja. Programje namenjen vsem otrokom in mladim, ki v svojem življenju povzročajo ali doživljajo katero izmed oblik nasilja. Prostovoljec ali prostovoljka se z otrokom, ki je vključen v program srečuje enkrat tedensko po uro in pol. Otroku ponuja izkušnjo sodelovanja z odraslim človekom, ki upošteva principe nenasilne komunikacije ter prek njih vzpostavlja in vzdržuje stik z otrokom. Otroka spodbuja, da povečuje zavedanje svojih osebnostnih lastnosti, miselnih procesov in doživljanj ter jih izraža na primeren način. Tako krepi otrokovo samopodobo in pomaga izboljševati njegovo komunikacijo z drugimi.

 

Prostovoljke se lahko glede na potrebe programa vključijo tudi v program Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja, ki deluje v okviru Društva za nenasilno komunikacijo. Srečujejo se z otroki, ki so nastanjeni v Varni hiši.

 

Da bi prostovoljke in prostovoljci lahko sledili ciljem obeh programov, se morajo obvezno udeležiti uvodnega usposabljanja, poleg tega pa redno poročati o svojem delu mentorici ali mentorju programa ter se udeleževati intervizijskh srečanj na Društvu za nenasilno komunikacijo. Intervizijska srečanja so namenjena izmenjavi mnenj in idej  povezanih z delom prostovoljk in prostovoljcev s posameznimi uporabniki ali uporabnicami.

 

Vključitev v delo kot prostovoljka ali prostovoljec je zaradi narave našega dela možna le enkrat letno. Za nove sodelavke in sodelavce vsak oktober organiziramo uvodno usposabljanje. Na usposabljanju dobijo osnovno znanje o nasilju in delovanju proti nasilju, sodelovanju z otroki, svoje znanje pa preizkusijo tudi v praksi.  Društvo si pridržuje pravico, da lahko sodelovanje kandidatk in kandidatov včasih zavrne. Udeležba na uvodnem usposabljanju je brezplačna in obvezna za vse, ki želijo pri nas opravljati prostovoljno delo. O uspešno opravljenem usposabljanju vsem udeleženim izdamo potrdilo.

 

Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo:
 • polnoletnost,
 • najmanj srednješolsko izobrazbo,
 • resnost, zanesljivost in odgovornost,
 • čas za opravljanje prostovoljnega dela vsaj eno šolsko leto,
 • uspešno zaključeno uvodno usposabljanje in opravljen osebni razgovor s koordinatorko prostovoljnega dela,
 • redno udeležbo na intervizijskih srečanjih (90 minut vsakih štirinajst dni),
 • redno poročanje o opravljenem delu in sodelovanje s koordinatorko prostovoljnega dela,
 • delovanje v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in načeli Društva za nenasilno komunikacijo.
Kaj lahko prostovoljke in prostovoljci pričakujejo od nas?
 • Informacije in znanja o delovanju proti nasilju, ki jih lahko uporabijo v svojem vsakdanjem življenju,
 • prednost pri zaposlovanju v našem društvu,
 • potrdilo o opravljenem usposabljanju in prostovoljnem delu,
 • priporočila (za štipendije, iskanje zaposlitve, vpis v razne programe),
 • mentorska pomoč in spremljanje, reševanje morebitnih težav in dilem pri opravljanju prostovoljnega dela,
 • sodelovanje v skupini prostovoljcev in prostovoljk DNK na intervizijskih srečanjih, ki so priložnost za izmenjavo znanj in idej,
 • spodbuda za osebno in strokovno napredovanje,
 • možnost stalnega dodatnega izobraževanja.

Še vedno v dvomih?

 

Pridite na prvo srečanje v oktobru, kjer vam bomo predstavili delovanje društva, da bo odločitev lažja!

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete v času uradnih ur na telefonske številke v Ljubljani in enoti Koper ali pišete na elektronske naslove. Kontakte najdete TUKAJ. Kadarkoli preko leta nam lahko pustite vaš naslov, da vas obvestimo o točnem terminu uvodnega usposabljanja in morebitnih drugih predavanjih in dejavnostih Društva za nenasilno komunikacijo. Veselimo se srečanja z vami!

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg