LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
Sofinancerji programov in projektov Društva za nenasilno komunikacijo

Leto 2010

 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki SlovenijiMestna občina Ljubljana - Urad za mladino


 

 


Individualno svetovalno delo in podporno terapevtsko delo ter telefonsko informativno svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Mestna občina Ljubljana
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper

Individualno svetovalno in terapevtsko delo s povzročitelji nasilja in telefonsko informativno svetovalna pomoč
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Mestna občina Koper

Individualno svetovalno delo z mladimi in otroki, ki imajo izkušnjo nasilja
Mestna občina Ljubljana- Urad za mladino
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper

Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


Varna hiša 2 za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper


Varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve


Zmorem drugače - vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Občina Piran
Mestna občina Koper


Socialno zagovorništvo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


Preventivne delavnice
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Občina Piran
Mestna občina Koper


Uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva in preventivne delavnice za mlade
Urad Republike Slovenije za mladino
Mestna občina Koper


Delovanje Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


Naložbe Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

EU projekti:

DAPHNE III PROGRAMME: TESYA professional - A Train the trainer programme for aggressive behaving juveniles

DAPHNE III PROGRAMME: »EMPOWERING WOMEN & PROVIDERS: DV AND MH«

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg