LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
Sofinancerji programov in projektov Društva za nenasilno komunikacijo

Leto 2011

Program Stop! nasilju
1. Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Mestna občina Ljubljana
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Izola

Program Stop! nasilju
2. Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Izola

Program Stop! nasilju
3. Individualna pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Izola

Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Varna hiša 2 za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper

Varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Občina Domžale

Zmorem drugače - vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Občina Piran
Mestna občina Koper

Socialno zagovorništvo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Preventivne delavnice
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Občina Piran
Mestna občina Koper

Uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva in preventivne delavnice za mlade
Urad Republike Slovenije za mladino
Mestna občina Koper

Delovanje Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Naložbe Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

EU projekti:
DAPHNE III PROGRAMME: TESYA professional - A Train the trainer programme for aggressive behaving juveniles
DAPHNE III PROGRAMME: »EMPOWERING WOMEN & PROVIDERS: DV AND MH«
DAPHNE III: Opening Doors - Creating awareness and empowering immigrant women to end violence and abuse within and outside the family

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg