LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
Sofinancerji programov in projektov Društva za nenasilno komunikacijo

Leto 2012
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


Mestna občina Ljubljana

Občina Domžale


Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladinoProgram Stop! nasilju
1. Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOLFundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Sežana

Program Stop! nasilju 
2. Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje 
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Sežana
Program Stop! nasilju 
3. Individualna pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOLMestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Mestna občina Koper
Občina Piran
Občina Sežana
Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOLMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Varna hiša 2 za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOLMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOLMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Koper
Mestna občina Novo Mesto
Mestna občina Slovenj Gradec
Mestna občina Celje

Varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Občina Domžale

Zmorem drugače - vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje - Urad za mladinoFundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Preventivna dejavnost
Mestna občina Ljubljana, Urad za preprečevanje zasvojenosti MU MOL
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje - Urad za mladino 

Uvodno in stalno dodatno usposabljanje za mlade na področju preprečevanja nasilja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino

Uvodno in stalno dodatno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva
Mestna občina Koper

Delovanje Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Javna dela
Zavod za zaposlovanje
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Koper

Naložbe Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

EU projekti:
DAPHNE III PROGRAMME: »EMPOWERING WOMEN & PROVIDERS: DV AND MH«


 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg