LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
Sofinancerji programov in projektov Društva za nenasilno komunikacijo

Leto 2015Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki SlovenijiObčina Domžale

Občina Hrpelje-Kozina
Mestna občina Slovenj Gradec
Občina Komen


Mestna občina Ljubljana - Urad za mladinoProgram Stop! nasilju
1. Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Občina Piran
Občina Izola
Občina Hrpelje Kozina
Občina Komen
Občina Sežana
Občina Ankaran

Program Stop! nasilju
2. Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Občina Piran
Občina Izola
Občina Hrpelje Kozina
Občina Komen
Občina SežanaObčina Ankaran

Program Stop! nasilju 
3. Individualna pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja

Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Občina Piran
Občina Izola
Občina Hrpelje Kozina
Občina Komen
Občina SežanaObčina Ankaran
Varna hiša 1 za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Varna hiša 2 za ženske in otroke, žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Mestna občina Celje
Mestna občina Slovenj Gradec

Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje 2
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Občina Domžale
Ministrstvo za notranje zadeve

Zmorem drugače - vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljno delo
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje - Urad za mladino

Delovanje Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Javna dela
Zavod za zaposlovanje
Mestna občina Koper

Naložbe Društva za nenasilno komunikacijo
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Projekti:
Projektni partnerji pri projektu »A sistematic approach to peer violence in educationall institutions- NasVIZ« ;  Norwegian Financal Mechanism Programme 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg