Accessibility Tools

   

   

   

Përpiqemi të ndajmë njohurinë tonë, të fituar nëpërmjet 20 viteve përvojë në shumë mënyra të ndryshme. Një nga mënyrat është botimi i llojeve të ndryshme të botimeve. Botimet tona më të fundit janë:

  • Besede o nasilju, pogumu në vztrajnosti. Dhjetor 2017. (Fjalët mbi dhunën, guximin dhe këmbënguljen).
  • Moč za spremembo. Priročnik za samopomoč po preživetem nasilju. Dhjetor 2017. (Fuqi për ndryshim. Një manual vetë-ndihme pas përjetimit të dhunës.)
  • Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok. Najpogostejša vprašanja in odgovori nanje. Dhjetor 2016. (Parandalimi i abuzimit seksual ndaj fëmijëve. Pyetjet dhe përgjigjet më të zakonshme.)
  • Zmorem drugače. Priročnik za osebe, ki želijo prenehati s povzročanjem nasilja. Dhjetor 2016. (Mund të bëj ndryshe. Një udhëzues praktik për ata që duan të ndalojnë sjelljen e tyre abuzive.)
  • Nasilje nad otroki. Strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje, DNK, 2015 (Dhuna ndaj fëmijëve. Udhëzimet e praktikës profesionale për të punuar me fëmijët me përvojë të dhunës ose /dhe neglizhencës).
  • Delo s povzročitelji nasilja. Strokovne smernice in predstavitev dela, DNK, 2015 (Puna me inicuesit e dhunës. Udhëzimet e praktikës profesionale dhe prezantimi i praktikës sonë).
  • Nasilje nad ženskami - pravne poti v varno življenje. Praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih. (Dhuna ndaj grave - rrugët ligjore drejt një jete të sigurt. Udhëzues praktik për procedurat gjyqësore dhe administrative).


Botimet janë vetëm në gjuhën sllovene. Mund të shkarkohen që këtu.

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.