Orodje za dostopnost

 

V sodelovanju s starši, osnovnimi šolami in centri za socialno delo organiziramo pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja (nasilje so doživeli, ga doživljajo, so ga povzročali ali ga povzročajo). Pomoč lahko poteka v obliki druženja s prostovoljko ali srečanj s svetovalko na društvu. Obe obliki pomoči sta brezplačni. Vključijo se lahko otroci in mladi, stari od 4 do 15 let, ne glede na spol, socialni status družine, v kateri živijo, državljanstvo ali druge osebne okoliščine. Pogoj za vključitev v program je privolitev otroka/mladostnice/mladostnika in soglasje enega od skrbnikov ali navodilo Centra za socialno delo.

 

V primeru vključitve otroka do starosti 12 let v svetovalno delo, je nujno redno sodelovanje skrbnika ali skrbnice s svetovalcem ali svetovalko društva. Takšno sodelovanje skrbnikov je nujno tudi v primeru starejših otrok, v kolikor svetovalec ali svetovalka oceni, da je to nujno za izboljšanje otrokove situacije. 

 

Druženje otrok ali mladostnikov in mladostnic s prostovoljkami

Druženje izvajajo prostovoljke in prostovoljci društva, ki so se za to usposobili in so v rednem stiku s koordinatorko prostovoljnega dela na društvu. Običajno druženja potekajo v obliki rednih tedenskih srečanj skozi celo šolsko leto ali dlje, če je to možno. Dejavnosti na druženjih prostovoljke in prostovoljci v skladu z možnostmi prilagajajo interesom, sposobnostim, željam in potrebam otroka oz. mladostnice_ka. Otroku ali mladostnici_ku želimo ponuditi pozitivno izkušnjo odnosa z odraslo osebo, ki ji lahko zaupa in ki se mu_ji v času druženja povsem posveti. Prostovoljka ali prostovoljec otroku ali mladostniku_ci prek igre in pogovorov pomaga pri razvijanju talentov in interesov, jo_ga spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu reševanju konfliktov ter asertivnemu vedenju. Prek razvijanja odnosa z otrokom, prostovoljec_ka prispeva k razvijanju socialnih veščin otroka oziroma mladostnika_ce.

 

Pobudo za vključitev otroka ali mladostnika_ce v program lahko podajo starši, šola, vrtec, center za socialno delo, svetovalke na Društvu za nenasilno komunikacijo ali druge organizacije. Otroka vključimo v program samo v dogovoru z vsaj enim skrbnikom ali skrbnico. Ker srečanja običajno potekajo v prostorih šole ali vrtca, ki ga otrok obiskuje, sklenemo dogovor o sodelovanju tudi s šolo ali vrtcem. Če srečanja v šoli ali vrtcu niso možna, se s skrbnikom ali skrbnico dogovarjamo za druge možnosti. Prostovoljke in prostovoljci druženja občasno popestrijo z raznimi izleti, obiski muzejev, kina, predstav.

 

 

Individualno svetovalno delo z otrokom oz. mladostikom_co

Svetovalno delo poteka v prostorih društva v Ljubljani. Izvaja ga za to usposobljena svetovalka ali svetovalec, ki se osredotoča na vzpostavitev stabilnega in varnega odnosa. Gre za odnos, ki je za otroka/mladostnika_co nov in ni vezan na šolo ali družino, kot večina ostalih odnosov, ki jih imajo otroci in mladi. Otrok oz. mladostnik_ca lahko izbira, kakšen odnos bo vzpostavil_a ter na ta način vzpostavlja stik s sabo. Svetovalka_ec ves čas kaže odprtost za njegove oz. njene ideje, mnenja, predstave in jih ne vrednoti. Pri tem prek postavljanja vprašanj in aktivnega poslušanja spodbuja otrokovo samoanalizo notranjih procesov. Svetovalka ga_jo prav tako spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu reševanju konfliktov ter asertivnemu vedenju. Ker hkrati gradita odnos, katerega cilj je občutek varnosti in dobro počutje obeh, svetovalka ali svetovalec otroku oz. mladostniku_ci postavlja meje in k postavljanju svojih lastnih mej spodbuja tudi njega_njo.

 

Za več informacij nas lahko pokličete v delovnem času na telefonske številke, ki jih najdete TUKAJ.

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.