Orodje za dostopnost

 

Program je namenjen odraslim in mladoletnim žrtvam nasilja.

 

Nepoznavanje problematike nasilja s strani zaposlenih na različnih institucijah pogosto pripelje do minimaliziranja ali zanikanja izkušenj v zvezi z nasiljem. Kadar žrtve v svoji stiski niso slišane in upoštevane, je veliko manjša verjetnost, da bo za njihovo varnost poskrbljeno, zato je v takih primerih dobro, da imajo možnost zagovorništva.

 

Svetovalka se lahko v vlogi zagovornice obrača na različne institucije in prispeva k temu, da bo izkušnja žrtve upoštevana in slišana. Pri tem uporabnice in uporabnike spodbuja, da v čim večji meri sami poskrbijo za zagovarjanje svojih pravic in zbiranje informacij, saj jim to daje večji občutek moči in obvladovanja situacije. V primerih, ko uporabnica ali uporabnik tega ne zmore, svetovalka pomaga v skladu z njenimi/njegovimi željami in interesi. V situacijah, ko gre za ogroženost mladoletne osebe ali osebe, ki iz različnih razlogov (hendikep ...) ne more sama izvesti ukrepov za svojo zaščito, svetovalka opravlja naloge socialnega zagovorništva po svoji presoji, v skladu z načeli Društva za nenasilno komunikacijo.

 

Svetovalka v okviru socialnega zagovorništva v primerih nasilja:

 

  • Vzpostavlja sodelovanje s centri za socialno delo, šolami, vrtci, varnimi hišami, materinskimi domovi, kriznimi centri, domovi za starejše in drugimi organizacijami in institucijami.
  • Opozarja osebe, ki v drugih institucijah in organizacijah delajo z žrtvijo nasilja,  na posebnosti in značilnosti situacij v primerih nasilja; predstavi jim posebnosti nasilja v družini in jih spodbuja, da to upoštevajo pri svojem delu.
  • Pomaga pri organiziranju umika žrtve nasilja in njenih otrok iz okolja, v katerem doživlja nasilje.
  • Z organizacijami in institucijami, ki sodelujejo z žrtvijo, se dogovori, da so obravnave in drugi postopki izvedeni na način, ki uporabnici ali uporabniku olajša sodelovanje v postopku.
  • Spremlja uporabnico ali uporabnika pri stikih z drugimi organizacijami, pri ustnih obravnavah in timskih sestankih.
  • Žrtvam nasilja pomaga pri pridobivanju pravnih informacij in organiziranju pravne pomoči, če tega zaradi različnih razlogov ne more storiti sama.
  • Prijavlja nasilje na center za socialno delo ali policijo in daje pisne ali ustne pobude na centre za socialno delo, tožilstva in sodišča, da skličejo time, pospešijo postopke ali preučijo dodatne informacije.
  • Piše ali pomaga pri pisanju pritožb na zapisnike, v katerih so zanemarjena ali nekorektno zavedena stališča oziroma besede uporabnice ali uporabnika.
  • Piše ali pomaga pri pisanju pritožb na ravnanje strokovnih delavk in delavcev.
  • Opozarja ministrstva, Urad varuha človekovih pravic in druge službe na sistemske pomanjkljivosti pri reševanju posameznega primera nasilja.

 

Program je brezplačen.

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.