Orodje za dostopnost

Skupno sporočilo za javnost skupine NVO ob spremembah kazenskega zakonika na področju spolne nedotakljivosti
V Sloveniji odslej velja, da le »ja pomeni ja«!

Ljubljana, 4. junij 2021 – Z današnjim sprejemom sprememb kazenskega zakonika v delu, ki obravnava spolno nedotakljivost, je državni zbor v Sloveniji uzakonil načelo soglasja po modelu »ja pomeni ja«. S tem je narejen velik korak v smeri zaščite spolne integritete in podpore žrtvam spolnega nasilja. Spremembe toplo pozdravljamo v podpisanih nevladnih in drugih organizacijah.

“Danes je pomemben dan, ne samo za žrtve nasilja, ampak za vse nas, ki bomo odslej živeli v malce drugačni družbi. Pogumne izpovedi žrtev, ki so ob podpori nevladnih organizacij uspele aktivirati ljudi po vsej državi, da so v njihovem in svojem imenu zahtevali spremembe, so dosegle državni zbor. Hvala vsem, ki ste jih poslušali in slišali. Tokratno sodelovanje z obema ministricama za pravosodje, Andrejo Katič in Lidijo Kozlovič, ter praktično vsemi političnimi strankami, je bilo zgledno. V prizadevanjih za ustavljanje spolnega nasilja bomo najbolj uspešni, ko bomo delali vsak na svojem področju, a povezano in z istim ciljem v mislih,” je dejala Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.

“Verjamemo, da bo sprememba zakonodaje, ki sporoča, da je za vsak spolni odnos potreben pristanek, dodatno podprla žrtve v odločitvah, da prijavijo posilstva. Le-ta globoko, pogosto za vedno, zarežejo v njihova življenja in jih spremenijo. Pomembno je, da država naredi vse, da se zaupanje v sistem poveča in današnja sprememba zakonodaje je gotovo korak k temu,” dodaja Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon.

“To je zgodovinsko pomemben trenutek, ko je zakonodajno telo po več letih prizadevanj civilne družbe in nevladnih organizacij spremenilo zakonodajo v smeri boljše in večje zaščite žrtev kaznivega dejanja posilstva in drugih oblik spolnega nasilja. Zelo smo veseli te zmage, ki predstavlja temelj: zdaj pa ustrezne institucije in družbo kot celoto čaka pomembno delo dejanskega uresničevanja koncepta soglasja. Odslej velja, da so spolna dejanja, v katera oseba ne privoli izrecno in brez prisile, spolni napad oz. posilstvo. Privolitev je ključnega pomena,” dodaja direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel.

“Zakonska sprememba je rezultat prizadevanj nevladnih organizacij, da se prisluhne žrtvam in vsem, ki na tem področju že desetletja opravljamo strokovno delo. Državni zbor je tako sprejel rešitev, ki bo razbremenila žrtve v postopkih, še pomembneje pa je, da daje jasno sporočilo, da kot družba nimamo nikakršne strpnosti do nasilja,” je dejala Katarina Bervar Sternad, direktorica PIC - centra za pravno varstvo človekovih pravic in okolja.

“Implementacija modela »ja pomeni ja« v zakonodajo predstavlja velik korak pri preprečevanju in ustavljanju spolnega nasilja ter povečanju varnosti in integritete žrtev. Ponovno smo dokazali, da se v naši družbi zavedamo zavržnosti in nesprejemljivosti nasilja, ter da je za dobre in učinkovite normativne rešitve nadvse pomembno razumevanje in pristopanje k reševanju problematike s strani nosilca zakonodajne oblasti, na pobudo in ob prizadevanjih nevladnih organizacij ter ob sodelovanju strokovne in splošne javnosti,” meni Lucija Užmah iz Društva Ženska svetovalnica.


“Stvari se končno urejajo v pravo smer. Po letih opozoril, da številna posilstva v kazenskem postopku niso prepoznana kot posilstva, bomo končno dobili sodobno zakonodajo, ki ustrezno opredeljuje pojav in dinamiko spolnega nasilja. Potem nas čaka še dejanska uveljavitev novega razumevanja spolnega nasilja v vseh družbenih podsistemih,” je o spremembi zakonodaje povedal Mitja Svete iz Združenja za MOČ.

“‘Fantov se bojte!’ tudi danes slišimo reči matere, babice, tete (včasih očete), ko deklice odidejo od doma. V mislih imajo samoumevna ravnanja in družbene norme, ki ohranjajo predatorsko moškost in nebogljeno ženskost. Strah pred spolnim nasiljem je deklice in ženske spremljal in jih pogosto še spremlja, vse življenje. Je transgeneracijski in del učenja za ‘ženskost’. Sprememba kazenske zakonodaje je velikanski korak k formalni enakosti med ženskami in moškimi. Vplival bo na novo razumevanje medčloveških odnosov, spodbudil nove pogovore med deklicami in dečki in nove oblike intimnosti med odraslimi ženskami in moškimi,” opozarja prof. dr. Darja Zaviršek s Fakultete za socialno delo.


“Časi se spreminjajo” (Dylan) ter “Ni problemov, so le rešitve (Lennon),” pa sporočajo iz Materinskega doma Zavoda Pelikan-Karitas.

Podpisane organizacije (po abecednem redu):
Amnesty International Slovenije
Ars Vitae- društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
DIC Legebitra
Društvo SOS telefon
Društvo varnega zavetja Pomurja
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo Ženska svetovalnica
Društvo življenje brez nasilja
Forum za enakopraven razvoj, društvo
Humanitas
Materinski dom Zavoda Pelikan-Karitas
PIC - center za pravno varstvo človekovih pravic in okolja
Prvi pomurski materinski dom s svetovalnico
Rdeči križ Slovenije
Slovenska filantropija
Varna hiša Gorenjske
Varna hiša Maribor
Varna hiša Stigma za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilje
Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja
Zavod Krog
Zavod TransAkcija
Združenje za MOČ
Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)
Zaviršek Darja, Fakulteta za socialno delo

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.