LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
Predstavitev Društva za nenasilno komunikacijo
Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije.

Nasilje razumemo kot problem celotne družbe in problem tistih, ki nasilje povzročajo. Zato smo si že ob ustanovitvi zadali tri glavne naloge:
  • zmanjševati toleranco do nasilja v družbi,
  • pomagati osebam, ki doživljajo nasilje,
  • nuditi pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da spremenijo svoje vedenje.

Smo prva nevladna organizacija, ki je ponudila program dela za osebe, ki povzročajo nasilje. Naš namen je namreč problem nasilja reševati celostno, ga preprečevati ter lajšati njegove posledice s programi za osebe, ki nasilje doživljajo. Poleg tega želimo z različnimi preventivnimi in izobraževalnimi dejavnostmi ozaveščati strokovno in laično javnost o pojavu nasilja. Z našimi predlogi in članstvom smo do leta 2005 sodelovali v Strokovnem svetu za problematiko nasilja nad ženskami pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, od leta 2005 pa v Strokovnem svetu za problematiko nasilja pri istem ministrstvu. Vključujemo se tudi v druge skupine, ki sodelujejo pri izpopolnjevanju obstoječe zakonodaje in ponudbe storitev na področju preprečevanja nasilja.

V času od začetka delovanja društva se je na področju preprečevanja nasilja veliko spremenilo. Ustanovile so se nove organizacije, ki delujejo na področju nasilja, kar dokazuje, da je družba postala veliko bolj pozorna na nasilje. Ker ljudje nasilje hitreje opazijo in prepoznajo, čutijo potrebo po organiziranju novih oblik pomoči tako za žrtve nasilja kot tudi za povzročitelje. Po drugi strani pa povečanje števila tovrstnih organizacij kaže tudi na to, da mnogi ljudje potrebujejo pomoč. Prav je, da se lahko pri tem, ko iščejo primerno pomoč zase, odločajo med čim več programi.

Na Društvu za nenasilno komunikacijo se trudimo, da načine dela prilagajamo potrebam uporabnic in uporabnikov. Zato organiziramo vedno nove projekte, nove načine sodelovanja z drugimi organizacijami, nove akcije in iščemo nova znanja.

Projekte Društva za nenasilno komunikacijo načrtujemo in izvajamo zaposlene in zaposleni na društvu ter prostovoljke in prostovoljci. Vsi pa smo usposobljeni za delo na področju nasilja in se ves čas dodatno izobražujemo.

Osnovna načela Društva za nenasilno komunikacijo >>
 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg