LJUBLJANA
Linhartova cesta 13, Ljubljana
Tel: 01 4344 822, 031 770 120,
051 332 776, 030 423 424
Fax: 059 09 57 66
e-mail: info(at)drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Vojkovo nabrežje 10, Koper
Tel: 05 6393 170, 031 546 098
Fax: 05 6393 180
e-mail: dnk.koper(at)siol.net
NE ZBIRAMO PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV PO DOMOVIH
Posamezniki so nas obvestili o pobiranju prostovoljnih prispevkov po domovih. Prostovoljni prispevki naj bi se zbirali za varne hiše, zato so sklepali, da denar donirajo tudi našemu društvu. V izogib nesporazumom vas obveščamo, da nikoli ne zbiramo prostovoljnih prispevkov po domovih (od vrat do vrat) in na ulicah!

Društvo za nenasilno komunikacijo svoje programe (varni hiši, svetovalno delo, trening socialnih veščin in druge) financira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev ter iz donacij, ki jih lahko nakažete na naš bančni račun.

Opozarjamo vas tudi na obvestilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki na svoji spletni strani poudarja, da lahko ustrezno pomoč, psiho-socialno svetovanje in nastanitev v primerih nasilja prejmete le v na njihovi spletni strani navedenih varnih hišah, zatočiščih in materinskih domovih. Vsi drugi izvajalci s podobnim imenom ne morejo izvajati tovrstnih programov, ker je pogoj za izvajanje tovrstnih javnih socialnovarstvenih programov po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2006-2010 kandidiranje na razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva, izpolnjevanje razpisnih pogojev, sklenitev pogodbe z ministrstvom in kasnejša verifikacija programa.

Seznam varnih hiš in drugih programov, ki nudijo ustrezno pomoč na podroju preprečevanja nasilja in so vključeni v mrežo javnih socialnovarstvenih programov, lahko najdete na  strani ministrstva.
 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg