Orodje za dostopnost

Čakalne vrste za vključitev v skupino Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje in Trening starševskih veščin

Povezava do obvestila o čakalnih vrstah za vključitev.


 

KAJ JE NAMEN PROGRAMA?

Društvo za nenasilno komunikacijo je oktobra 2004 pričelo izvajati Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami. V letu 2015 smo program vsebinsko, časovno in krajevno razširili in poglobili ter ga preimenovali v Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje (v nadaljevanju: TSV).

 

Program zajema tako delo v skupini, kot individualno delo. Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju programa smo ugotovili, da je za celovito in dolgoročno spremembo prepričanj in vrednot, ki posamezniku opravičujejo uporabo nasilnega vedenja, potrebna dalj časa trajajoča aktivna vključenost. Zato smo program razširili na štiriindvajset srečanj skupine ter vmesne individualne pogovore. Čeprav je TSV predvsem program dela v skupini, imajo tisti uporabniki, za katere svetovalec oceni, da bi bil bolj primeren individualni način dela, možnost, da program opravijo preko individualnega svetovanja. V individualno svetovanje so vključujejo tudi ženske, ki povzročajo nasilje.


Program TSV dopolnjuje obstoječi sistem sankcioniranja oseb, ki povzročajo nasilje. Temelji na prepričanju, da je povzročanje nasilja posledica zavestne in namerne odločitve posameznika, da bo z nadzorovanjem in zlorabo moči (fizično, psihično, spolno in ekonomsko nasilje ali zanemarjanje) jemal moč drugi osebi in jo spravljal v podrejeni položaj. Dolžnost družbe in države je, da poda jasno sporočilo o nedopustnosti povzročanja nasilja. To lahko državne institucije (CSD, sodišča, tožilstva, zavodi za prestajanje kazni zapora) storijo tudi z napotitvijo povzročiteljev v ustrezne programe, kjer so soočeni z zahtevo, da prenehajo povzročati nasilje in da prevzamejo odgovornost za posledice svojih nasilnih dejanj.

 

Program TSV ima naslednje cilje:

 • Prenehanje povzročanja nasilja.
 • Povečanje varnosti in posledično kakovosti življenja oseb, ki so doživele ali še vedno doživljajo nasilje.
 • Osebam, ki povzročajo nasilje, ponuditi znanja in veščine, ki jim bodo omogočali spremembo vedenj in prepričanj, ki jim dovoljujejo uporabo nasilja.
 • Učenje prevzemanja odgovornosti, tako za povzročeno nasilje kot za njegove posledice ter za svoje vedenje.
 • Razvijanje socialnih spretnosti: učenje nenasilne komunikacije, konstruktivnega reševanja težav, nenasilnega starševstva in vzgoje.
 • Povečanje čustvene pismenosti.
 • Razumevanje nasilja nad ženskami kot neposredne posledice temeljne strukturne neenakopravnosti v odnosih med spoloma.
VSEBINA PROGRAMA TSV

TSV vsebinsko poteka v obliki 24 predavanj na teme: 

 1. Nasilje
 2. Nasilno vedenje kot zloraba moči
 3. Dinamika nasilnih odnosov 
 4. Analiza primera
 5. Predstave o partnerskem odnosu
 6. Sporočila, ki smo jih prejeli v svoji primarni družini in v času odraščanja 
 7. Čustva
 8. Osebna odgovornost za ravnanje s čustvi
 9. Razumevanje čustva jeze 
 10. Prepoznavanje posesivnega vedenja v povezavi z ljubosumjem
 11. Tehnike preusmerjanja pozornosti in sproščanja 
 12. Prevzemanje odgovornosti
 13. Time - out tehnika 
 14. Razlike med spoloma in zakaj večkrat niso resnične 
 15. Enakopravno/enakovredno partnerstvo 
 16. Prekinitev partnerskega odnosa
 17. Nasilje nad otroki
 18. Odnos med otrokom in staršem 
 19. Spoznavanje svojih potreb in potreb drugih ljudi
 20. Zasvojenost in nasilje
 21. Ničelna toleranca do nasilja
 22. Razumevanje konfliktov
 23. Specifika konfliktov v intimnopartnerskih odnosih
 24. Veščine poslušanja in pogovarjanja 

Podrobnejša predstavitev tem sledi tule.

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

V program se lahko vključijo polnoletne osebe, izjemoma tudi mladostniki_ce od dopolnjenega 15. leta, ki so povzročale ali povzročajo nasilje. V program jih v okviru svojih pristojnosti in pooblastil napotijo različne institucije in organizacije (CSD, sodišče, tožilstvo itd.) ali pa se za to odločijo sami, v želji po učenju novih socialnih veščin in spremembi nasilnih vedenj.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM?

Pogoj za vključitev v program je, da uporabnik_ca pokliče na društvo in se dogovori za uvodni razgovor. Svetovalec_ka na uvodnem razgovoru uporabniku celovito predstavi program TSV ter razloži pravila in pričakovanja ob vključitvi v program, prav tako uporabnika_co vpraša po njegovih pričakovanjih. Na koncu uvodnega razgovora svetovalec_ka in uporabnik podpišeta dogovor o vključitvi v program TSV.

 

Program je za uporabnike_ce brezplačen.

 

KJE POTEKA PROGRAM TSV?

Program poteka v devetih slovenskih mestih, in sicer v Murski Soboti, Mariboru, Slovenj Gradcu, Celju, Novem mestu, Ljubljani, Radovljici, Novi Gorici, Kopru. 

KAKO IZVEM VEČ?

Za več informacij nas lahko pokličete v času uradnih ur na telefonske številke v Ljubljani in enoti Koper, ki jih najdete TUKAJ.

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.